KONSALTİNQ

Günümüzün iş dünyası sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Bu sürətlə ayaqlaşmaq üçün biznes subyektləri özlərini inkişaf etdirməli, yeni texnologiya və idarəetmə sistemlərindən istifadə etməlidir. Həmçinin, son dövrlərdə ölkəmizdə aparılan islahatlar nəticəsində mühasibat, vergi və kadr uçotunun düzgünlüyünə dair tələblərin sərtləşməsi bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsini son dərəcə zəruri etmişdir. Şirkətimiz bu istiqamətlərdə sahibkarlara dəstək olur, onlara peşəkar idarəetmə sistemlərinin qurulması, maliyyə, mühasibat, insan resursları sahələri üzrə konsultasiya xidməti göstərir.)